• 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

DANH SÁCH CÁC GIẢNG VIÊN CƠ HỮU VÀ THỈNH GIẢNG

Do nhu cầu mở rộng SXKD và đầu tư, Công ty Tôn Phương Nam có nhu cầu tuyển dụng 10 công nhân hóa chất cho nhà máy mới tại KCN Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai (chi tiết vui lòng xem file đính kèm). Công ty xin trân trọng thông báo

 
BACK TO TOP